Hoạt động chức năng các cơ vùng mặt

Nhóm cơ vùng mặt có nhiều cơ nhỏ, mỗi cơ có một chức năng riêng. Hoạt động chức năng các cơ vùng mặt tạo nên những nét biểu cảm khuân mặt khác nhau

1. Các cơ vùng mặt

 • Occipitofrontalis muscle: cơ chẩm trán
 • Temporalis muscle: cơ thái dương
 • Temporoparietalis muscle: cơ thái dương đỉnh
 • Orbicularis oculi: cơ vòng mắt
 • Corrugator supercilii muscle: cơ mày
 • Depressor supercilii: cơ hạ mày
 • Nasalis muscle: cơ mũi
 • Procerus muscle: cơ tháp
 • Depressor septi nasi muscle: cơ hạ vách mũi
 • Zygomaticus major muscle: cơ gò má lớn
 • Zygomaticus minor muscle: cơ gò má nhỏ
 • Levator labii superioris: cơ nâng môi trên
 • Levator labii superioris alaeque nasi muscle: cơ nâng môi trên và cánh mũi
 • Orbicularis oris muscle: cơ vòng môi
 • Risorius: cơ cười
 • Depressor labii inferioris muslce: cơ hạ môi dưới
 • Levator anguli oris muscle: cơ nâng góc miệng
 • Depressor anguli oris muscle: cơ hạ góc miệng
 • Mentalis muscle: cơ cằm
 • Buccinator muscle: cơ mút
Hoạt động chức năng các cơ vùng mặt
Hoạt động chức năng các cơ vùng mặt

2. Hoạt động chức năng các cơ vùng mặt

5 1 đánh giá
Article Rating

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận