khuỷu tay quần vợt (viêm lồi cầu ngoài)

Chẩn đoán và điều trị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay

Bài viết 2/7 của chủ đề 04. Các hội chứng đau khuỷu tay

Viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay (tennis elbow) có tổn thương cơ bản là viêm chỗ bám của gân duỗi cổ tay quay. Triệu chứng đau tại vùng lồi cầu ngoài cánh tay gợi ý chẩn đoán. Hiện nay, một số phương pháp điều trị mới đem lại hiệu quả phục hồi tốt.

Các pha trong ném bóng

Khuỷu tay người ném bóng

Bài viết 5/7 của chủ đề 04. Các hội chứng đau khuỷu tay

Khuỷu tay người ném bóng (khuỷu tay thrower) là một hội chứng khi khuỷu tay bị quá căng vẹo ra ngoài do các vi chấn thương kéo dài tác động lên mặt trong và ngoài khuỷu tay bởi động tác ném lặp đi lặp lại. Hiểu biết đầy đủ về cơ sinh học của các động tác ném bóng quả đầu là cần thiết cho các bác sĩ lâm sàng để có thể chắn đoán và điều trị chứng khuỷu tay người ném bóng thành công