Đau trong bệnh lý thần kinh

Đau thần kinh là cách gọi tắt của đau trong bệnh lý thần kinh. Đau thần kinh: khái niệm, biểu hiện lâm sàng, cơ chế đau thần kinh, cách thức điều trị đau thần kinh