Bệnh học xương khớp

Bệnh lý Thoát vị đĩa đệm

Thoát vị đĩa đệm Thoát vị đĩa đệm! Một đĩa đệm thoát vị thường tốt hơn với điều trị bảo thủ. Phẫu thuật cho một đĩa đệm thoát vị thường …