Phục hồi chức năng sau phẫu thuật gãy đầu trên xương cánh tay

Phục hồi chức năng sau phẫu thuật gãy đầu trên xương cánh tay

Chương trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật gãy đầu trên xương cánh tay là giải pháp tối ưu để đảm bảo rằng bệnh nhân có thể trở lại đời sống thông thường nhanh chóng. Chương trình sẽ cung cấp cho bệnh nhân các dịch vụ và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng sau phẫu thuật gãy đầu trên xương cánh tay.