khuỷu tay quần vợt (viêm lồi cầu ngoài)

Chẩn đoán và điều trị viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay

Bài viết 2/11 của chủ đề 04. Các hội chứng đau khuỷu tay

Viêm lồi cầu ngoài xương cánh tay (tennis elbow) có tổn thương cơ bản là viêm chỗ bám của gân duỗi cổ tay quay. Triệu chứng đau tại vùng lồi cầu ngoài cánh tay gợi ý chẩn đoán. Hiện nay, một số phương pháp điều trị mới đem lại hiệu quả phục hồi tốt.