Viêm túi thanh mạc liên gai vùng cổ ngực

Viêm túi thanh mạc liên gai vùng cổ ngực là bắt buộc nếu đạt được hiệu quả giảm đau kéo dài. Các phương pháp vật lý trị liệu, bao gồm chườm ẩm tại chỗ. Các bài tập căng duỗi nhẹ nhàng và xoa bóp sâu giảm đau có tác dụng cải thiện và có thể sử dụng đồng thời với nhóm thuốc NSAIDs.